Om Oss

Mørelaft

Mørelaft AS er Nordvestlandets største leverandør av tømmerhytter. Utover fritidsboliger leverer vi også boliger i tømmer. Våre hovedfokusområder er Fjellsetra, Strandafjellet, Bjorli, Stryn og Stordal.

LEVERINGSGRAD bilde

LEVERINGSGRAD

Noen av våre kunder ønsker at vi skal levere hytten komplett og nøkkelferdig. Andre ønsker å gjøre mest mulig selv. De aller fleste ønsker en leveranse der Mørelaft fullfører det aller meste av prosjektet, men velger å utføre noen av elementene i leveransen selv. Ønsket leveringsgrad er noe du står helt fritt til å bestemme selv når du velger en hytte eller fritidsleilighet fra Mørelaft AS. Det anbefales som et minimum at vi monterer tømmerkassen, setter i vinduer og utvendige dører samt monterer taket med takpapp. Dette på grunn av at tømmeret må monteres fagmesig riktig for å sikre et problemfritt hyttehold fremover i tid.

MØRELAFT OG MILJØ bilde

MØRELAFT OG MILJØ

Miljøaspektet er viktig for mange i valg som tas i hverdagen. I løpet av 2015 ble det foreslått nye byggeforskrifter der det i praksis ville være umulig å bygge nye boliger/fritidsboliger i laft på grunn av krav til isoleringsevne og lufttetthet. Heldigvis ble dette tatt tak i av blant annet foreningen Norsk Laft som fikk støtte av Riksantikvaren. En rapport som i denne prosessen ble utarbeidet av Civitas på oppdrag av Riksantikvaren viser at bygg i laft kommer bedre ut en passivhus med tanke på klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv på 60 år. Laftede bygninger står som kjent oftest mye lenger en dette, gjerne opp til 200 år.

Med konklusjonen “Lafta hus er bra for miljøet” føler vi oss trygge på at vi leverer en vare som tar vare på miljøet vi alle er en del av.

LOKALT TØMMER bilde

LOKALT TØMMER

Mørelaft leverer i all hovedsak fritidsboliger på nordvestlandet. Alt tømmeret vi bruker kommer fra lokale produsenter som henter ut tømmer i samme distrikt. Vi er stolte av å kunne bruke lokale råvarer i så stor grad som vi gjør. Miljømessig har dette selvsagt også en verdi med tanke på den store miljøbelastningen som kommer av transport over lengre strekninger.

FORSKRIFTER / KRAV bilde

FORSKRIFTER / KRAV

Når det gjelder krav til fritidsboliger og dimensjonering av tømmer i forhold til isolasjonsevne ligger det krav i forskriftene om at fritidsboliger opp til 150 m2 kan oppføres i 6” tømmer. For fritidsboliger under 50 m2 er det ikke noe krav til isolasjonsevne.

De aller fleste av våre hytter bygges i 6” tømmer, men det er selvsagt også mulig å levere hytter i 8” tømmer.

Ønsker man å bygge en bolig i laft er det krav til at denne bygges med 8” tømmer.
Nytt fra 2017 er det at fritidsboliger på mellom 150 og 70 m2 må oppføres i 8” tømmer. For fritidsboliger under 70 m2 vil det ikke være noen krav til isolasjonsevne. (alle mål over i oppvarmet BRA).

LAFTINGENS HISTORIKK  bilde

LAFTINGENS HISTORIKK

Lafting er en byggeteknikk som har vært med oss siden vikingtiden og var dominerende helt frem til midten av 1800-tallet. Siden da har byggeteknikken i stor grad blitt erstattet av reisverk og bindingsverk. De siste tiårene har byggeteknikken igjen blitt mer populær. Denne trenden ser vi spesielt på hytter/fritidsboliger men også på helårsboliger.