Hyttemodeller

På de aller fleste prosjekter har vi en større eller mindre grad av kundetilpassing. Mange har vært på besøk med noen som har en Mørelafthytte og ønsker å bruke denne som utgangspunkt men med sine egne tilpassinger. Andre har tatt utgangspunkt i en av våre standardmodeller og fått tilpasset disse til sine ønsker og behov. Det er selvsagt også mulig å bygge hytte på grunnlag av egne tegninger fra kunde.